Mart Fiddelaars Erelid schutterij Sint Martinus Holtum

31-12-2014 00:00

Tijdens de jaarlijkse schuttersdag 9 november is Mart Fiddelaars benoemd tot Erelid van Schutterij Sint Martinus Holtum.

 

Mart heeft te kennen gegeven dat hij vanwege gezondheidsproblemen niet meer mee kan lopen tijdens de activiteiten van onze schutterij.

Enige weken geleden heeft Mart daarom met veel pijn in zijn hart zijn uniform en toebehoren ingeleverd maar dit kon en wilde het bestuur niet zomaar voorbij laten gaan.

Daarom hebben we speciaal voor hem een zilveren erespeld bij Andriessen laten maken om hem te bedanken voor al zijn verdiensten tijdens de aflopen 44 jaar  welke door zjjn vrouw Sofie vandaag is opgespeld.

 

Tijdens het 300 jarig bestaansfeest van onze schutterij in 2011 heeft Mart de O.L.S. onderscheiding de gouden medaille ontvangen en onderstaande woorden zijn toen naar hem uitgesproken.

 

"Mart is de vandaag de dag onze klusjesman binnen de schutterij. Vanaf de begintijd van zijn lidmaatschap van 1971 tot 1985 was hij geweerdrager tot hij in 1985 benoemd werd tot Luitenant-Kolonel 2 ster. In 1983 en 1985 heeft hij samen met zijn vrouw Sofie het koningspaar gevormd. Mart heeft in al die 40 jaar nooit stilgezeten, hij was bestuurslid, heeft het schietmateriaal verhuurd, was reserve buksemeester.

Mart wordt veel benaderd om zijn grote kennis binnen de schutterij. Naast zijn 25 jarige onderscheiding heeft hij ook het Kruis van Verdienste en de Oorkonde van de Schuttersbond mogen ontvangen".

Wijzig inhoud