Jubilaris Math Ophelders 50 jaar lid

31-12-2014 00:00

Tijdens de jaarlijkse schuttersdag 9 november 2014 heeft Math Ophelders vanwege zijn 50 jaar lidmaatschap de OLS onderscheiding Goud met een kroontje uitgereikt gekregen.

 

Math Ophelders is sinds 22 mei 1964 lid.

Math bekleedt ten huidige datum de functie Officier Rang Kolonel *** en loopt nog zoveel mogelijk zover zijn gezondheid het toe laat, mee met de schutterij.

Tegenwoordig komt het maar het zelden voor dat iemand 50 jaar lid is van een vereniging, daarom verdiend zo iemand het om even in het zonnetje gezet te worden en mogen we best  een moment blijven stilstaan bij alle functies die Math in de afgelopen 50 jaar heeft bekleed.

Math is van 1964 tot 1971 begonnen als Tamboer-Majoor. Vanaf 1971 geweerdrager. Dat hij deze groep interessant vond blijkt wel uit het feit dat hij in 1973 commandant werd. Deze functie heeft hij bekleed tot 2004, let wel 31 jaar is hij de commandant geweest. 31 jaar waarin hij veel voor schutterij St Martinus heeft betekend maar ook zijn naam binnen de schutterswereld, vooral mbt het exerceren een bekendheid werd.

Dat zijn hart bij de schutterij lag en nog ligt, blijkt ook uit het feit dat hij naast zijn functie als commandant ook zitting nam in het bestuur, zodat hij daar ook zijn woordje kon spreken.

Hij is van 1976 tot 2003 bestuurslid geweest, waarvan hij 2 periodes ook tevens de functie van secretaris heeft bekleed en wel van 1980 tot1987 en van 1992 tot 2003.

Naast al deze werkzaamheden heeft hij 2 x de koningsvogel afgeschoten waardoor hij samen met zijn vrouw Mia in 1977 en 1987 het koningspaar van de schutterij is geweest.

Het mag wel duidelijk zijn dat iemand met 50 jaar lidmaatschap nog veel meer heeft gedaan dan hierboven genoemd werd.

Ik zal een opsomming geven:

Hij was van 1976  tot 2001 Jurylid Bond en Dekenaat Roermond

Math is Exercitie-instructeur geweest bij St Michael Ool van 1974 tot 1976, bij Wilhelmina Hingen van 1980 tot 1982 en bij Mathias Posterholt van 1985 tot 1987.

 

Voor al deze verdiensten heeft hij natuurlijk in de loop van de jaren ook de nodige onderscheidingen gekregen:

In 1988 OLS in Goud en Kruis van Verdiensten St Martinus

In 1997 de Oorkonde Schuttersbond Eendracht

In 2003 het beeldje Commandant

In 2004 De Koninklijke onderscheiding in de Orde van Oranje Nassau, waarvan de basis natuurlijk ten grondslag lag voor al het werk wat hij tijdens zijn leven voor het verenigingsleven heeft gedaan.

 

Van de Bond heeft Math ook al de nodige onderscheidingen gekregen nl in 2004 toen hij 40 jaar lid was de OLS onderscheiding in goud met oorkonde.

Nu 2014,10 jaar later, en dus 50 jaar lid, verdient Math het om de OLS onderscheiding Goud met Kroontje te ontvangen.

 

Ik kan het blijven herhalen maar het is een unicum, heden ten dage, als iemand 50 jaar lid is en om deze waardering en inzet te belonen is deze onderscheiding zeker op zijn plaats.